สะพานเชื่อมขนส่งสินค้า

reference 2016

สะพานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ผลงานการติดตั้ง 2016

hydraulic floor crane

hydraulic floor crane เครนแบบเคลื่อนที่ ขนาดเล็กยกเครื่องยนต์

hydraulic X-lift 2 column

hydraulic X-lift 2 column ลิฟท์ 2 เสา ลิฟท์สินค้า, ลิฟท์ขนของ,ลิฟท์บรรทุกของ

ramp loading

hydraulic ram loading

hydraulic ramp loading สะพานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ลิฟท์สะพานเชื่อมขนถ่ายสินค้า

drum lifter

drum lifter

เป็นอุปกรณ์เสริมใช้ร่วมกับเครน รอกไฟฟ้าและรอกโซ่ แบบตะขอจับ ใช้งานกับถังขนาดใหญ่หรือเล็ก ถังแบบปิดฝาหรือเปิดฝาหรืออื่นๆเพียงแค่มีพื้นที่ขอบถังพอให้ตะขอจับกับวัตถุได้เท่านั้น

drum carrier

drum carrier

แท่นอัดระบบไฮดรอลิค เป็นการนำอุปกรณ์ไฮดรอลิคมาใช้แบบพื้นฐานการกด การอัด อาศัยการออกแบบกระบอกอัดไฮดรอลิค มีชุดซีล มีน้ำมันไฮดรอลิค ปั้มอัดน้ำมันไฮดรอลิค เป็นหลักการใช้แรงดันน้ำมันดันกระบอกไฮดรอลิค