hydraulic stacker

hydraulic stacker รถยกสูงระบบไฮดรอลิค

จุดประสงค์ : ใช้เพื่อยกพาเลทขึ้นที่สูง เช่น ยกขึ้นชั้นวาง , ขึ้นท้ายรถบรรทุก หรือ ยกพาเลททับซ้อนกัน มีทั้งแบบใช้แรงคนในการเคลื่อนที่ และยกขึ้น-ลง หรือไฟฟ้ามีให้เลือกหลายแบบ
ประเภท

  1. Manual stacker ชื่อที่ใช้เรียกกัน มีหลายชื่อ เช่น รถยกพาเลทสูง, รถยกทับซ้อน, Hand stacker, Manual stacker, Hydraulic stacker, Mini stacker , Platform stacker:ใช้แรงคนในการยกขึ้น-ลง และเคลื่อนที่ การบำรุงรักษาและดูแลไม่ยุ่งยาก เนื่องจากมีเฉพาะระบบไฮดรอลิค แต่มีข้อเสียต้องใช้แรงงานในการโยกด้ามจับหรือใช้เท้าเหยียบปั๊มให้งายกระดับ และใช้แรงในการเคลื่อนงาน ซึ่งจะไม่เหมาะกับงานที่มีความถี่และปริมาณมากๆ
  2. Semi- electric stacker ชื่อที่ใช้เรียกกัน คือ รถยกพาเลทสูง ,รถยกพาเลทสูงกึ่งไฟฟ้า กึ่งอัตโนมัติ ,รถยกพาเลทสูงไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ รถยกทับซ้อนกึ่งอัตโนมัติ , Semi-electric stacker : ใช้ระบบไฟฟ้าในการยกชึ้น-ลง แต่เคลื่อนที่ด้วยแรงคน ทุ่นแรงได้ในระดับหนึ่ง เหมาะกับงานที่มีความถี่และปริมาณมากๆ ในการยกขึ้น-ลง การบำรุงรักษาและดูแลต้องมีทักษะทางช่างบ้าง ในการตรวจเช็ค
  3. Full electric stacker ชื่อที่ใช้เรียกกันคือ รถยกพาเลทสูงอัตโนมัติ ,รถยกทับซ้อนอัตโนมัติ , Full electric stacker ,Power stacker: ใช้ระบบไฟฟ้าในการยก-ขึ้นลง และขับเคลื่อนที่ด้วยทุ่นแรงงานเป็นอย่างดี สะดวกและรวดเร็วเหมาะกับงานที่มีความถี่และปริมาณมากๆ การบำรุงรักษาและดูแลต้องมีทักษะทางช่างพอสมควรในการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แบตเตอรี่ และค่าใข้จ่ายในการซ่อมแซมเนื่องจากแบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน 2-3 ปีก็อาจจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่