เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีไอแอนด์พีเอส เทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด มีความยินดีเสนอราคาสินค้าและให้บริการด้านระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิเช่น รถยก,รถยกลาก, รถยกมือ, กระเช้าไฟฟ้า, Forklift,Handlift,Stacker, Ramp Londing (สะพานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์) ,Dock Leveler, x-lift ,ลิฟท์ขนสินค้า, เทเบิ้ลลิฟท์ (Table-lift),ลิฟท์ยกรถ ,ลิฟท์จอดรถ ,ลิฟท์ขนของน้ำหนักตั้งแต่ 100-50,000 Kg. , ลิฟท์กระเช้า , ลิฟท์ขนย้าย ,ลิฟท์ระบบไฮโดรลิค ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ การใช้งาน ( make to order ) ลิฟท์ทุกแบบ ทุกขนาดให้กับลูกค้า สำหรับใช้ลิฟท์ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า สำนักงาน โรงแรม อาคาร ร้านค้าต่างๆ สำหรับยก ขนย้าย ลำเลียง สินค้า และสิ่งของ ภายใต้แบรนด์ ชั้นนำจากต่างประเทศ โดยทีมงานผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และชำนาญการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทุกท่าน สินค้าของบริษัทเรามีใบรับรองจากวิศวกรผู้ควบคุมคุณภาพด้านการผลิตของสินค้า และผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานของสินค้า โดย Safety Engineer และรับประกันสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยตลอดจนสิ่งสำคัญที่สุด คือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลาและราคายุติธรรม บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ามาโดยตลอดจึงได้รับเลือกเพื่อนำไปใช้ในโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้บริษัทฯมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากในและนอกประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้สินค้าและบริการของบริษัท จะได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่น่าเชื่อถือจากต่างประเทศ


นโยบายบริษัท
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลาและราคายุติธรรม
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจจำหน่าย ติดตั้ง เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือ เครื่องจักรอุตสาหกรรมฯลฯ ที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมทั้งสร้างคุณธรรมในองค์กรและตอบแทนสังคม
พันธกิจ
การขายและบริการ

  1. ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลาและราคายุติธรรม
  2. จำหน่ายเครื่องจักรกลไฮโดรลิค ระบบ Hydraulic Safety และติดตั้งวางระบบ ออกแบบ เครื่องจักร X-lift, เทเบิ้ลลิฟท์ขนาดต่าง ๆ, ลิฟท์ 2 เสา 4 เสา ระบบไฮโดรลิค, Dock leveler, Ramp Londing(สะพานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์) ตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งงานที่จำหน่ายออกมามีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
  3. สินค้าและอะไหล่ทุกชิ้น รับประกัน 1 ปีเต็ม
  4. จัดส่งทั่วประเทศ
  5. มีบริการหลังการขายบริการ

กระบวนการทำงาน
ดำเนินงานให้คำปรึกษาและออกแบบโดยวิศวกรรม ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ด้านไฮโดรลิคเพื่องานอุตสาหกรรมโดยตรง ตามมาตรฐานของงาน ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการ
จัดโครงสร้างบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
บุคคลากร
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมควบคู่ความรู้ ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถแข่งขันได้ และธำรงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า
ผลตอบแทน
สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ
ปรัชญาองค์กร
ปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข