สะพานเชื่อมขนส่งสินค้า

reference 2016

สะพานขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ ผลงานการติดตั้ง 2016