hydraulic floor crane

hydraulic floor crane เครนแบบเคลื่อนที่ ขนาดเล็กยกเครื่องยนต์

hydraulic press

แท่นอัดระบบไฮดรอลิค เป็นการนำอุปกรณ์ไฮดรอลิคมาใช้แบบพื้นฐานการกด การอัด อาศัยการออกแบบกระบอกอัดไฮดรอลิค มีชุดซีล มีน้ำมันไฮดรอลิค ปั้มอัดน้ำมันไฮดรอลิค เป็นหลักการใช้แรงดันน้ำมันดันกระบอกไฮดรอลิค