hydraulic floor crane

hydraulic floor crane เครนแบบเคลื่อนที่ ขนาดเล็กยกเครื่องยนต์