drum lifter

drum lifter

เป็นอุปกรณ์เสริมใช้ร่วมกับเครน รอกไฟฟ้าและรอกโซ่ แบบตะขอจับ ใช้งานกับถังขนาดใหญ่หรือเล็ก ถังแบบปิดฝาหรือเปิดฝาหรืออื่นๆเพียงแค่มีพื้นที่ขอบถังพอให้ตะขอจับกับวัตถุได้เท่านั้น