hydraulic press

แท่นอัดระบบไฮดรอลิค เป็นการนำอุปกรณ์ไฮดรอลิคมาใช้แบบพื้นฐานการกด การอัด อาศัยการออกแบบกระบอกอัดไฮดรอลิค มีชุดซีล มีน้ำมันไฮดรอลิค ปั้มอัดน้ำมันไฮดรอลิค เป็นหลักการใช้แรงดันน้ำมันดันกระบอกไฮดรอลิค